Eirene Efstathiou is represented by:

Eleni Koroneou Gallery
Dimofontos 30 & Thorikion 7
Athens, Greece 11851
(+30) 210 341 1748
koroneougallery.com